VASK OG VEDLIKEHOLD

 

Vask av helt nedgravde avfallsløsninger

Også populært kalt vask av avfallsbrønner, søppelbrønner, dypoppsamler eller nedgravd avfallsløsning. Alle elementer av deres installasjon vaskes og alt slam vann suges inn i bil og deponeres på en forsvarlig måte. Vi stiller med mobil vaskebil for totalrengjøring av deres avfallsbrønn. Vask av delvis nedgravde avfallsløsninger: eller populært kalt vask av avfallsbrønner, søpplebrønner eller dypoppsamler.

  • Text Hover
  • Text Hover
Service og vedlikehold av søppelbrønner

Vi har over 5 års erfaring med både vask og vedlikehold. Med våre samarbeidspartnerer innen leveranser av nedgravde avfallsløsninger har vi med tiden fått bred erfaring innen reparasjon og service på de fleste typer brønner. Vi utfører alt fra bytting av sekker til omfattene reparasjoner på selve installasjonen.Vi tilbyr faste service intervaller beskrevet etter leverandørens rutiner i tillegg til reparasjoner ved rene skader. Service på deres installasjon hjelper med forebygging av skader og unødig sliteasje over lengre tid

Brann i avfallsbrønn, søppelbrønn eller dypoppsamler

Er et kjent fenomen på nyåret, vi har gode rutiner for reparasjon og opprydding hvor man har opplevd brann. Hva som er mest kritisk er å avdekke hvilke skader som er påført dypoppsamleren etter brannen. Alt kan skje, fra ingenting annet en røyklukt til helt ødelagt.Erfaringen vår på søppelbrønner med sekk er at sekken er ødelagt, men selve installasjonen i bakken er intakt. Vi deler arbeidet opp i to deler, del en er at vi kommer på stedet og rydder opp og bytter sekk, ved del 2 utfører vi vask for å fjerne lukt. Vi vil ikke kunne klare å fjerne all lukt uten å bruke uhyre dyre metoder, men veldig mange er fornøyd med at lukten forsvinner over tid.

  • Text Hover
  • Text Hover
Opprydding i søppelbrønn, avfallsbrønn eller dypoppsamler

Innimellom går det virkelig galt, det kan være en sekk med skader, eller en luke som har kilt seg. Når brønnen din står full av avfall som følge av skader tar vi gjerne oppryddingen og reparasjonen. Vi har god erfaring på opprydding utenfor installasjonen og nedi installasjonen.De fleste steder hvor det går virkelig galt er på installasjoner med sekk hvor sekken er skadet. Her stiller vi med mannskap for opprydding og utbedring av sekk

Vann i avfallsbrønn, søppelbrønn eller dypoppsamler

Innimellom siger grunnvann ned i brønnen, eller installasjonen er rett og slett ikke tett, vi kommer med sugebil og fjerner vannet hvis behovet melder seg. Hvis dypoppsamleren har fylt seg full på kort tid er dette nesten alltid resultat av en skade i betongdelen i bakken eller en fortetting som gjør at regnvann renner rett nedi brønnen. Skader på betongdelen er uhyre sjelden, men det har forekommet.Vanligste årsaken til vann i brønn er lekkasje et eller flere steder på den delen av avfallsbrønnen som er over bakken. Vi avdekker problemet etter beste evne.

  • Text Hover